KORRALDAJA MEELESPEA

Gild pakub vaid ruume, ürituskorraldusliku poole eest vastutab ruumi kasutaja. Täiendavaid teenuseid (tehnika, saalipaigutus, toitlustus, töötoad jm) pakume eelneval kokkuleppel.

Kui avalikul üritusel esitatakse muusikat, tuleb ürituse korraldajal sellest teavitada Eesti Autorite Ühingut: eau@eau.org.

Üritusele korraldamisel palume arvestada Pärnu linna avaliku korra eeskirjaga.

Maja sisekord

Ruumi kasutaja vastutab MTÜ Maarja-Magdaleena Gildi ruumide ja varustuse heaperemeheliku kasutamise ning korra ja distsipliini ning oma külaliste eest nende majasviibimise ajal.
Ruumi kasutaja vastutab ise oma külaliste turvalise ning meeldiva saabumise ja lahkumise eest kui pole kokku lepitud teisiti.
Ruumi kasutaja valmistab ise ruumi kasutamiseks ette (mööbli paigutamine, tehnika ettevalmistamine jmt.), kui pole eelnevalt kokku lepitud teisiti.
Ürituse toimudes õhtusel ajal palume hoida välisukse(d) ürituse ajal lukustatuna.
Ürituse toimudes Gildi lahtiolekuaegadel palume maja ees mitte suitsetada.
Ärklisaalis palume kasutada vahetusjalanõusid.
Palume mitte põletada üritustel küünlaid ja viirukit, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti.
Ürituse lõppedes palume kustutada tuled, sulgeda aknad-uksed, lülitada välja või säästurežiimile õhksoojuspump ning võtta kaasa enda poolt lisatud kaunistused ja muud kaasatoodud esemed.
Kui ürituse käigus tekib suuremahulist või orgaanilist prügi, palume see kaasa võtta.
Purunenud Gildile kuuluvatest esemetest palume teavitada Gildi töötajat. Koos leiame tekkinud olukorrale lahenduse.

Parkimine

Pärnu kesklinnas on nädala sees kell 8.00-18.00 parkimine tasuline.
Parkimispileti saab osta automaadist või käsimüügist ning võimalik on ka mobiilne parkimine. Käsimüügi pileteid müüvad Pärnu Haldusteenused, infopunktid ja R-Kioskid.

Lähim linna hallatav parkla asub Nikolai 6.
Eelneval kokkuleppel on ürituse korraldajal võimalik parkida kuni 2 autot Gildimaja hoone kõrval või hoovis.
Tasuta parklad asuvad kesklinna silla juures  ja Port Artur 2 kaubanduskeskuse taga.

Laupäeval ja pühapäeval ning on parkimine kõikjal kesklinnas tasuta.

Hinna arvestus ja broneerimise tingimused

Ruumide renti arvestatakse pooltundide kaupa. Ürituse ettevalmistamiseks kuluva aja eest (mahus 15 minutit) ja järelkoristuseks kuluva aja eest (mahus 15 minutit) tasu ei küsita.
Broneeringu tühistamine on võimalik kuni 5 tööpäeva enne ürituse toimumist, hilisema tühistamise või mittetühistamise korral kuulub ruumi rent tasumisele täies mahus.

Kommunikatsioon

Gildimajas toimuvate kultuuriürituste ja Gildi tegevustega haakuvate õpitubade puhul saame lisada eelinfo ürituse kohta soovi korral Maarja-Magdaleena Gildi teadetetahvlile, kodulehele ja Facebook’i lehele.

Täiendav info

Mob: +372 5887 2790
e-post: info(at)maarjamagdaleenagild.ee

Maarja-Magdaleena Gildi ruumide rendi ning teenuste hinnad ja kasutustingimused on kehtestatud MTÜ Maarja-Magdaleena Gild juhatuse 13.05.2016 otsusega ning kehtivad alates 01.09.2016.